v12

Właśnie pojawiło się na rynku oprogramowanie NetSupport Manager w. 12.5, a w nim:

Nowa aplikacja Client dla systemu Android - Aplikacja NetSupport Manager Mobile Client dla systemu Android pozwala istniejącym użytkownikom urządzenia sterującego NetSupport Manager w. 12.50 zdalnie łączyć się z urządzeniami klienckimi z systemem Android (wersja 4 lub nowsza), na potrzeby lepszej interakcji oraz pomocy w terenie, w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji

Nowa funkcja PowerShell. Uruchomienie okna PowerShell pozwala aby łatwo i szybko wykonywać polecenia PowerShell na urządzeniu klienckim (Windows Client).

Nowe ulepszenia, pozwalające wysyłać polecenia Wake-on-LAN Windows do wyłączonych urządzeń i szybko lokalizować urządzenia w lokalnym środowisku urządzenia sterującego.

Szybszy transfer i dystrybucja plików.

Skuteczniejsze działanie trybu „View and show” (Wyświetl i pokaż) w systemie Windows 8 i nowszym.

Ulepszona część monitorowania procesu sporządzania zasobów w Windows – uwzględniono nowe informacje, takie jak ID procesu, liczba uchwytów i obiektów, a także statystyki w czasie rzeczywistym, pokazujące procentowy spadek/wzrost m.in. wykorzystania pamięci procesów.

Wersja 12 – informacje

Zobacz nowe funkcje i udoskonalenia w najnowszej wersji NetSupport Manager v12.
Masz problem z wyœwietleniem tej strony? Kliknij na poni¿szy obraz, aby wyœwietliæ wersjê pdf.

 

 


Register for a demo Contact Us Testuj na 10 komputerach w ciagu 30 dni


EN DE ES FR IT BP CN NL PL