Remote Control FREE Trial

Pobierz NetSupport Manager, our remote control and remote management solution (Desktop version) – for use on up to 10 PCs for 30 days.

Nasza 30-dniowa wersja próbna jest całkowicie BEZPŁATNA. Oznacza to, że nie trzeba podawać danych karty kredytowej ani nie ma obowiązku zakupu po zakończeniu okresu próbnego. Będziesz miał dostęp do wszystkich funkcji oprogramowania, aby praktycznie przekonać się o jego korzyściach.

N

Całkowicie za darmo

N

Bez karty płatniczej

N

Pełna 30-dniowa wersja próbna

N

Dostęp do wszystkich funkcji

WYMAGANIA SYSTEMOWE:

Wymagania PC:
Windows 11, 11SE, 10, 8 and 8.1 (32bit and 64bit), Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012, Windows 7 (32bit and 64bit), 2008 (32bit, 64bit and R2), Vista (32bit and 64bit). Legacy support is provided for Windows XP and 2000 and earlier when using NetSupport Manager 12.80.

Wymagania Mac:
Podróż Ruta de la Plata w liczbach NetSupport Manager Mac Control supports macOS 10.15 – 12. The Control can be installed and ran on both Intel and M1 chip devices. (Versions 10.9 – 10.13 are still supported).
Client supports macOS version 10.14 – 12 (Beta).

NetSupport Manager Mobile Control:
Oprogramowanie NetSupport Manager Mobile Control dla systemów iOS i Android zapewnia mobilne zdalne sterowanie dla istniejących zdalnych u¿ytkowników NetSupport Manager z dowolnego urządzenia iPad, iPhone, iPod, Android Tablet oraz smartfon lub Kindle Fire.

Kliknij tutaj aby uzyskaæ wiêcej informacji.

Mobilny klient dla systemu Android 
Na potrzeby użytkowania w istniejącym lub nowym środowisku zarządzanym przez NetSupport, można zainstalować aplikację NetSupport Manager Client dla urządzeń z systemem Android (wersja 4 lub nowsza) na wszystkich urądzeniach z tym systemem. Następnie, przez Windows Control (w. 12.5 lub nowsza), można dokonywać połączenia, aby monitorować każde urządzenie i komunikować się z nim.

Kliknij tutaj aby uzyskaæ wiêcej informacji.

Klient Chrome OS:
Na potrzeby istniejącego lub nowego œrodowiska NetSupport, oprogramowanie NetSupport Manager dla Klienta Chrome mo¿na zainstalowaæ na ka¿dym urządzeniu Chromebook z systemem operacyjnym Google Chrome. Z Urządzenia Sterującego mo¿na nastêpnie po³ączyæ siê z ka¿dym systemem, co umo¿liwia monitorowanie ekranów oraz szybkie i skuteczne nawiązywanie komunikacji z ka¿dym urządzeniem Chromebook.

Kliknij tutaj aby uzyskaæ wiêcej informacji.

Wsparcie dla starszych wersji
Legacy support is provided for Windows 2000 and earlier, Linux, Pocket PC and Windows CE. Please contact our zespó³ pomocy technicznej. aby uzyskaæ wiêcej informacji.