Remote Control FREE Trial

Do pobrania NetSupport Manager, our remote control and remote management solution (Desktop version) – for use on up to 10 PCs for 30 days.

Nasza 30-dniowa wersja próbna jest całkowicie BEZPŁATNA. Oznacza to, że nie trzeba podawać danych karty kredytowej ani nie ma obowiązku zakupu po zakończeniu okresu próbnego. Będziesz miał dostęp do wszystkich funkcji oprogramowania, aby praktycznie przekonać się o jego korzyściach.

N

Całkowicie za darmo

N

Bez karty płatniczej

N

Pełna 30-dniowa wersja próbna

N

Dostęp do wszystkich funkcji

WYMAGANIA SYSTEMOWE:

Wymagania PC:
Windows 11, 11SE, 10, 8 and 8.1 (32bit and 64bit), Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012, Windows 7 (32bit and 64bit), 2008 (32bit, 64bit and R2), Vista (32bit and 64bit). Legacy support is provided for Windows XP and 2000 and earlier when using NetSupport Manager 12.80.

Wymagania Mac:
Using V14 of NetSupport Manager, kontrola for macOS supports macOS 10.15 and above. The Control can be installed and ran on both Intel and M1 chip devices.

Using V14 of NetSupport Manager, Klient for macOS supports macOS 10.14 and above. It can be installed and ran on both Intel and M1 chip devices.

Using V12 of NetSupport Manager, the Control and Client can be installed and ran on Intel devices only, 10.9 – 10.12 (10.13 and 10.14 not recommended).

NetSupport Manager Mobile Control:
Oprogramowanie NetSupport Manager Mobile Control dla systemów iOS i Android zapewnia mobilne zdalne sterowanie dla istniejących zdalnych u¿ytkowników NetSupport Manager z dowolnego urządzenia iPad, iPhone, iPod, Android Tablet oraz smartfon lub Kindle Fire.

Click Here for more information on NetSupport Manager Mobile Control.

Mobilny klient dla systemu Android 
For use in an existing or new NetSupport-managed environment, the NetSupport Manager for Android Client app can be installed on each Android device (Android 5 or later). From the Windows Control (12.5 or above), you can then connect to monitor and interact with each device. The Android Manger Control supports Android 4.0 and later.

Click here for more information on NetSupport Manager Android Mobile Client.

Klient Chrome OS:
Na potrzeby istniejącego lub nowego œrodowiska NetSupport, oprogramowanie NetSupport Manager dla Klienta Chrome mo¿na zainstalowaæ na ka¿dym urządzeniu Chromebook z systemem operacyjnym Google Chrome. Z Urządzenia Sterującego mo¿na nastêpnie po³ączyæ siê z ka¿dym systemem, co umo¿liwia monitorowanie ekranów oraz szybkie i skuteczne nawiązywanie komunikacji z ka¿dym urządzeniem Chromebook.

Click here for more information on NetSupport Manager Chrome OS Client.

Wsparcie dla starszych wersji
Legacy support is provided for Windows 2000 and earlier, Linux, Pocket PC and Windows CE. Please contact our zespó³ pomocy technicznej. aby uzyskaæ wiêcej informacji.