Korzyści

Elastyczność platformowa

Elastyczność platformowa

NetSupport Manager to  kompleksowe rozwiązanie wieloplatformowe. Pozwala ono zapewnić zdalną obsługę pulpitów Windows, Mac, Linux (starszy typ) oraz/lub Chrome OS desktop, a także wielu urządzeniom mobilnym – z komputera stacjonarnego z systemem Windows, tabletu z systemem Mac, Apple iOS/Android lub ze smartfonu. Niezależnie od tego, gdzie znajduje się technik, w razie potrzeby zawsze ma on niezwłoczny dostęp do kluczowych systemów, serwerów i użytkowników.

Oszczędność czasu

Oszczędność czasu

NetSupport Manager pozwala szybko reagować na problemy IT w wielu miejscach jednocześnie, in any geographical location (without the need for firewall configuration) – all from the comfort of your own chair. Plus, the unique PIN Connect feature makes connection effortless as the technician and user simply enter the same unique PIN to create an instant connection.

In addition to supporting simple tasks such as sending files from machine A to B, NetSupport Manager goes one step further by offering one-to-many file distribution; the ability to transfer a file from one PC to any number of selected computers in a single action – for example, ensuring staff across the company can receive important documents simultaneously.

Complementary tools also allow remote hands-on access, including the ability to remotely power on and off a computer and remotely log in to a PC, as well as a powerful scripting and scheduling suite to enable automatyzację rutynowych zadań i ich realizację w ustalonych odstępach czasowych.

Możliwości jeden-do-wielu, takie jak np. monitorowanie wielu systemów w czasie rzeczywistym i wyświetlanie ekranu operatora wielu odbiorcom, pozwalają na lepszą zsynchronizowaną realizację wielu zadań , ponieważ można jednocześnie zapewnić wsparcie różnym systemom i odpowiednio przełączać się pomiędzy nimi.

Oszczędność kosztów

Oszczędność kosztów

Oferując wieloplatformowe wsparcie i elastyczne opcje sieciowe (LAN, WAN lub Internet), NetSupport Manager stanowi  pojedyncze rozwiązanie na potrzeby zdalnego sterowania dowolnej organizacji, bez względu na jej rozmiary - bez konieczności angażowania strony trzeciej, opłacania subskrypcji i ingerencji osobistej.

Pojedyncze rozwiązanie pomaga ograniczyć zbędne koszty związane z użytkowaniem i utrzymaniem większej liczby narzędzi umożliwiających zdalny dostęp, co może być czasochłonne i stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Unikatowy zestaw narzędzi wsparcia w NetSupport Manager zapewnia również najwyższą efektywność oraz – co najważniejsze – minimalny poziom przestojów systemowych and lost productivity as support issues are being addressed. For example, you can quickly view and remotely edit the registry of a remote computer without any interaction with – or interruption to – the desktop user, ensuring productivity levels aren’t affected.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo 

Oprogramowanie NetSupport Manager jest wybierane przez instytucje wojskowe i finansowe na całym świecie, ponieważ wykracza ono poza standardy branżowe i je przewyższa.

Bezpłatna unikatowa brama jest dostarczana jako standard, aby umożliwić systemom w Internecie bezpieczne łączenie i komunikację bez konieczności korzystania z rozwiązania hostowanego przez stronę trzecią. Ponadto, brama będąca XNUMX% „w siedzibie” umożliwia pełną kontrolę i może również być hostowana w prywatnej chmurze.

NetSupport Manager wykorzystuje  cztery poziomy szyfrowania: od dzienników aktywności i potwierdzeń użytkowników do 256-bitowego szyfrowania, obsługi kart inteligentnych, integracji AD i innych - pozwalając kontrolować, kto ma dostęp do czego i kiedy.

Zawiera również pełne uwierzytelnianie dwuskładnikowe (XNUMXFA) w celu wzmocnienia bezpieczeństwa w punkcie połączenia i chronić przed próbami dostępu nieautoryzowanych użytkowników. Ponadto, dodano nową funkcję szyfrowania bramy certyfikatami SSL/TLS dla zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa danych, a elementy bezpieczeństwa, takie jak bramy, klucze bezpieczeństwa i hasła operatora, wzmocniono przez zastosowanie wyższego poziomu szyfrowania.

W celu wsparcia ochrony danych osobowych, pliki dziennika klienta można edytować, aby uwidaczniały tylko wybrane informacje. Na przykład, ochrona danych osobowych w bazach danych klientów może wymagać, aby pracownicy wsparcia nie znali nazwy użytkownika.

Wsparcie na potrzeby szkoleń i doskonalenia pracowniczego

Wsparcie na potrzeby szkoleń i doskonalenia pracowniczego

Did you know… you can provide internal company training with NetSupport Manager? It allows you to show your PC screen to selected remote devices (in real time) to deliver presentations and provide real-time visual instruction – with the added benefit of being able to capture screenshots, annotate the screen to highlight areas of focus or use the two-way audio functions (on multimedia-capable PCs) to talk to your users, while providing support. Best of all, record your remote-control session and store it as a replay file for future training.

Uzyskaj BEZPŁATNIE dodatkowe narzędzia: Classroom Instruction i Training

 Uzyskaj BEZPŁATNIE dodatkowe narzędzia: Classroom Instruction i Training

NetSupport Manager zawiera w pakiecie bezpłatne narzędzia Classroom Instruction i Training, NetSupport School. Oprogramowanie NetSupport School , dostępne w pakiecie instalacyjnym NetSupport Manager, obejmuje szereg nagrodzonych narzędzi na potrzeby monitorowania, kontroli, oceniania i współpracy z grupą - niezależnie, czy jest to szkolenie korporacyjne , czy też lekcja szkolna.

Perfekcyjne zdalne wsparcie lokalne - NetSupport Manager zapewnia bogactwo cennych funkcji w cenach przyjaznych dla MŚP.

 - PC Pro 2020

NetSupport Manager daje nam możliwość dotarcia do wszystkich użytkowników laptopów, komputerów stacjonarnych i tabletów na całym świecie!

- David Lloyd Clubs

Wydajność jest doskonała. NetSupport Manager okazał się doskonałym dodatkiem do naszych narzędzi wsparcia IT.

- BASE 4000

Host zdalnego wsparcia z największą liczbą - jest łatwy do wdrożenia i oferuje szeroki zakres funkcji!

- IT Pro   

NetSupport Manager jest fantastycznym rozwiązaniem, ponieważ ma bardzo minimalne zapotrzebowanie na zasoby systemowe i ekstremalną elastyczność.

- Insuring America

Subskrybuj, aby być na bierząco

Subskrybuj, aby być na bierząco