Bezpieczeństwo

Ponieważ obecnie personel może być rozproszony pracując hybrydowo, posiadanie technologii pozwalającej pracownikom działać efektywnie przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa jest kluczowym zagadnieniem dla każdej firmy.

NetSupport Manager od 33 lat jest uznawany za dostawcę najbezpieczniejszych rozwiązań zdalnego sterowania, wykorzystujących uwierzytelnianie dwuskładnikowe, certyfikaty SSL/TLS, dzienniki aktywności, potwierdzenie użytkownika, szyfrowanie 256-bitowe, obsługę kart inteligentnych, integrację AD, ale nie tylko.

Aby jeszcze bardziej chronić dane organizacji i zapewnić, że pozostają one całkowicie pod jej kontrolą (bez konieczności korzystania z usług stron trzecich), NetSupport Manager zapewnia obsługę lokalnej sieci LAN/WAN przez IP, wraz z elastyczną komunikacją HTTP za pośrednictwem składnika bramy, który może być hostowany w siedzibie organizacji lub w prywatnej chmurze.

Dzięki funkcjom bezpieczeństwa wprowadzonym na wskroś oprogramowania, nic dziwnego, że NetSupport Manager jest wybierany przez instytucje wojskowe i finansowe na całym świecie.

Kluczowe funkcje bezpieczeństwa:

 Zabezpieczenia hasłem dla wszystkich systemów. Dodatkowo klucz Control Gateway i hasła operatora zostały wzmocnione wyższym poziomem szyfrowania.
  Akceptacja ze strony uzytkownika (uzytkownik musi byc obecny i zatwierdzic kazde zadanie polaczenia).
  Jeśli nazwa pliku wykonywalnego klienta ulegnie zmianie, zostanie on zablokowany, w celu ochrony i zwalczania exploitów i złośliwego oprogramowania - niezwykle przydatna funkcja eliminująca niepożądane działania.
 Plik dziennika klienta można edytować, aby pokazywać tylko wybrane informacje dla lepszej ochrony danych w trakcie wsparcia, np. w celu ochrony danych osobowych, takich jak nazwy użytkowników. W razie potrzeby można również wyczyścić pliki dziennika klienta starsze niż „x” dni.
 Aktywnym katalogiem i 56-bitowe szyfrowaniem AES. Dodatkowo, Certyfikaty SSL/TLS zostały dodane w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa danych. Klienci mogą wprowadzić własny certyfikat lub zezwolić bramie na tworzenie i stosowanie certyfikatu Let's encrypt. Zakodujmy certyfikat.
 Klucze bezpieczeństwa (dzięki którym licencjonowana kopia NetSupport Manager jest unikalna dla organizacji i niekompatybilna z innymi kopiami oprogramowania) zostały wzmocnione wyższym poziomem szyfrowania.
 Nagrywanie i odtwarzanie sesji zdalnego dostepu zawierajace historie wszystkich dzialan podjetych w czasie polaczenia.
 Ograniczanie łączności według kont użytkowników lub źródłowego adresu IP i kontrolowanie dostępu do HTTP w oparciu o adres IP (zezwolenie na połączenia tylko ze znanych lokalizacji).
  Wygaszanie ekranu Klienta w czasie wykonywania dzialan poufnych.
  Automatyczne wylogowanie komputera zdalnego po rozlaczeniu (unikniecie mozliwosci pomylkowego pozostawienia zalogowanego komputera).
  Definiowalny dopuszczalny czas braku aktywnosci otwartego polaczenia.
 Oddzwanianie zabezpieczajace przy polaczeniach telefonicznych.
  Scentralizowane zarzadzanie i rozsylanie konfiguracji zabezpieczen z jednego miejsca.
  Obsluga kart Smartcard - jakiekolwiek logowanie wykonane na komputerze Operatora zostanie przekierowane i zastosowane na komputerze Klienta.
 Uwierzytelnianie przy pomocy kart Smartcard - funkcja weryfikacji uzytkownika dla polaczen zdalnych, oprócz dotychczasowej funkcji logowania obsluguje równiez uwierzytelnianie za pomoca kart inteligentnych (Smartcard PIN).
 Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) jest dostępne dla operatorów łączących się z bramą w celu nawiązania zdalnego połączenia. Ta dodatkowa warstwa zabezpieczeń wykorzystuje OTP oparte na czasie (TOTP)
 Supports RADIUS authentication.

Zabezpieczenia zintegrowane:

 Integracja z istniejacymi profilami uzytkownikow NT pozwalajaca uwierzytelnic uzytkownika przed zaakceptowaniem zadania polaczenia.
  Integracja z profilami Active Directory w celu uwierzytelniania uzytkownikow.
 Dostarczone szablony Active Directory zapewniajace w skali calej firmy zgodnosc ze zdefiniowanymi wstepnie konfiguracjami klientow.
  Profilowana funkcjonalnosc - pozwala zmieniac dostepna funkcjonalnosc w zaleznosci od uzytkownika wykonujacego polaczenie.
  Pelny zapis zdarzen i historii zintegrowany z systemowymi dziennikiem zdarzen.

* Urządzenie sterujące” jest komputerem, który wyświetla/przejmuje system.
* 'Klient' to komputer, kontrolowany przez inny komputer.

Subskrybuj, aby być na bierząco