Bezpieczeństwo

NetSupport Manager od 31 lat jest ceniony jako najbezpieczniejsze dostêpne oprogramowanie do zdalnego sterowania. Najnowsza wersja zapewnia jeszcze wiêksze bezpieczeñstwo, pocz¹wszy od dzienników aktywnoœci po zatwierdzanie przez u¿ytkownika szyfrowania 256bit, obsługę kart chipowych, integracjê AD oraz wiele innych opcji. NetSupport Manager to wybór instytucji wojskowych i finansowych na ca³ym œwiecie.

Mozna rowniez stworzyc profile stacji Operatora i Klienta, by zapewnic rozne poziomy dostepu i funkcjonalnosci w zaleznosci od aktualnie pracujacego uzytkownika.

NetSupport Manager obsluguje karty Smartcard - jakiekolwiek logowanie przy pomocy Smartcard wykonane na komputerze Operatora zostanie przekierowane i zastosowane na komputerze Klienta.

Kluczowe funkcje bezpieczeństwa:

  Ochrona haslem wszystkich komputerow.
  Akceptacja ze strony uzytkownika (uzytkownik musi byc obecny i zatwierdzic kazde zadanie polaczenia).
 Szyfrowanie danych - konfigurowalne od 56-bitowego DES do 256-bitowego AES.
 Klucze bezpieczenstwa (sprawiaja, ze licencjonowana instalacja NetSupport jest unikalna i niekompatybilna z innymi instalacjami programu).
 Nagrywanie i odtwarzanie sesji zdalnego dostepu zawierajace historie wszystkich dzialan podjetych w czasie polaczenia.
 Ograniczanie łączności według kont użytkowników lub źródłowego adresu IP i kontrolowanie dostępu do HTTP w oparciu o adres IP (zezwolenie na połączenia tylko ze znanych lokalizacji).
  Wygaszanie ekranu Klienta w czasie wykonywania dzialan poufnych.
  Automatyczne wylogowanie komputera zdalnego po rozlaczeniu (unikniecie mozliwosci pomylkowego pozostawienia zalogowanego komputera).
  Definiowalny dopuszczalny czas braku aktywnosci otwartego polaczenia.
 Oddzwanianie zabezpieczajace przy polaczeniach telefonicznych.
  Scentralizowane zarzadzanie i rozsylanie konfiguracji zabezpieczen z jednego miejsca.
  Obsluga kart Smartcard - jakiekolwiek logowanie wykonane na komputerze Operatora zostanie przekierowane i zastosowane na komputerze Klienta.
 Uwierzytelnianie przy pomocy kart Smartcard - funkcja weryfikacji uzytkownika dla polaczen zdalnych, oprócz dotychczasowej funkcji logowania obsluguje równiez uwierzytelnianie za pomoca kart inteligentnych (Smartcard PIN).

Zabezpieczenia zintegrowane:

 Integracja z istniejacymi profilami uzytkownikow NT pozwalajaca uwierzytelnic uzytkownika przed zaakceptowaniem zadania polaczenia.
  Integracja z profilami Active Directory w celu uwierzytelniania uzytkownikow.
 Dostarczone szablony Active Directory zapewniajace w skali calej firmy zgodnosc ze zdefiniowanymi wstepnie konfiguracjami klientow.
  Profilowana funkcjonalnosc - pozwala zmieniac dostepna funkcjonalnosc w zaleznosci od uzytkownika wykonujacego polaczenie.
  Pelny zapis zdarzen i historii zintegrowany z systemowymi dziennikiem zdarzen.

* Urządzenie sterujące” jest komputerem, który wyświetla/przejmuje system.
* 'Klient' to komputer, kontrolowany przez inny komputer.

Subskrybuj, aby być na bierząco