FREE Trial Download Registration

Pobierz NetSupport Manager (Desktop version) – for use on up to 10 PCs for 30 days

Nasza 30-dniowa wersja próbna jest całkowicie BEZPŁATNA. Oznacza to, że nie trzeba podawać danych karty kredytowej ani nie ma obowiązku zakupu po zakończeniu okresu próbnego. Będziesz miał dostęp do wszystkich funkcji oprogramowania, aby praktycznie przekonać się o jego korzyściach.

N

Całkowicie za darmo

N

Bez karty płatniczej

N

Pełna 30-dniowa wersja próbna

N

Dostęp do wszystkich funkcji

WYMAGANIA SYSTEMOWE:

Wymagania PC:
Windows 11, 10, 8 and 8.1 (32bit and 64bit), Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012, Windows 7 (32bit and 64bit), 2008 (32bit, 64bit and R2), Vista (32bit and 64bit), 2003, XP (Service Pack 3 and above).

Wymagania Mac:
W ramach projektu NetSupport Manager Mac Control/Client supports Mac OS X version 10.14 -11 via a specific ‘Client’ which is now available. (Versions 10.9 – 10.13 are still supported)

NetSupport Manager Mobile Control:
Oprogramowanie NetSupport Manager Mobile Control dla systemów iOS i Android zapewnia mobilne zdalne sterowanie dla istniejących zdalnych u¿ytkowników NetSupport Manager z dowolnego urządzenia iPad, iPhone, iPod, Android Tablet oraz smartfon lub Kindle Fire.

Kliknij tutaj aby uzyskaæ wiêcej informacji.

Mobilny klient dla systemu Android 
Na potrzeby użytkowania w istniejącym lub nowym środowisku zarządzanym przez NetSupport, można zainstalować aplikację NetSupport Manager Client dla urządzeń z systemem Android (wersja 4 lub nowsza) na wszystkich urądzeniach z tym systemem. Następnie, przez Windows Control (w. 12.5 lub nowsza), można dokonywać połączenia, aby monitorować każde urządzenie i komunikować się z nim.

Kliknij tutaj aby uzyskaæ wiêcej informacji.

Klient Chrome OS:
Na potrzeby istniejącego lub nowego œrodowiska NetSupport, oprogramowanie NetSupport Manager dla Klienta Chrome mo¿na zainstalowaæ na ka¿dym urządzeniu Chromebook z systemem operacyjnym Google Chrome. Z Urządzenia Sterującego mo¿na nastêpnie po³ączyæ siê z ka¿dym systemem, co umo¿liwia monitorowanie ekranów oraz szybkie i skuteczne nawiązywanie komunikacji z ka¿dym urządzeniem Chromebook.

Kliknij tutaj aby uzyskaæ wiêcej informacji.

Wsparcie dla starszych wersji
Wsparcie techniczne dla Windows 2000 i wersji wczeœniejszych, komputerów kieszonkowych oraz Windows CE. Dalszych informacji udziela nasz zespó³ pomocy technicznej. aby uzyskaæ wiêcej informacji.