Zdalne sterowanie

Ponieważ jesteśmy coraz bardziej zależni od technologii, olbrzymie znaczenie ma eliminacja przestojów operacyjnych, czyli czasu pracy utraconego z powodu braku niezwłocznego dostępu do kluczowych systemów. 

NetSupport Manager to nadal unikatowa oferta na potrzeby zdalnego sterowania z pulpitu. Jedno rozwiązanie – dostępne z komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu lub smartfona – pozwala na bezproblemowy i bezpieczny dostęp do stacji roboczych i serwerów w całej firmie, zarówno lokalnie (w biurze) jak i podczas przemieszczania się (w terenie).

Kontrola

Przeglądaj, lokalizuj i łącz się ze wszystkimi systemami przez sieć LAN, WAN lub Internet.
W pełni zintegrowane narzędzie zdalnego wdrażania.
Obserwuj, Współdziel lub Kontroluj ekran, klawiaturę i kursor myszy niezależnie od rozdzielczości kolorów, protokołu sieciowego bądź systemu operacyjnego.
Optymalizuj jakość kolorów Zdalnego sterowania podczas zarządzania systemem przy bardzo wolnych połączeniach.
Monitoruj ekrany wszystkich połączonych urządzeń w czasie rzeczywistym za pomocą miniatur. Nakieruj mysz na wybrane urządzenie, aby przybliżyć widok.
Skanuj wiele systemów, przetwarzaj jeden lub wiele stacji roboczych, wyświetlaj ich ekrany w konsoli Urządzenia sterującego.
Wyświetl swój ekran, wybrany monitor albo wybraną aplikację dowolnej ilości połączonych komputerów, aby przeprowadzić instrukcję w czasie rzeczywistym.
Opisz swój ekran przy pomocy serii narzędzi do rysowania w trakcie sesji Zdalnego sterowania lub Pokazu.
Przechwytuj zrzuty ekranu podczas sesji dla późniejszych odniesień.
Nagraj aktywność ekranu na „plik powtórki” wideo dla celów szkoleniowych lub dla bezpieczeństwa
Aby zwiększyć efektywność szkolenia i pomocy technicznej, w sesji czatu udostępniono funkcję Tablicy.
Można wyświetlić ekran urządzenia sterującego („Pokaż”) wszystkim wybranym użytkownikom końcowym, wykorzystując proste i skuteczne narzędzie instruktażowe.

Komunikacja 

Dzięki NetSupport Manager, użytkownik może uruchomić dwukierunkową sesję czatu pomiędzy dowolną liczbą wybranych użytkowników, w trybie tekstowym lub w pełnym trybie dźwiękowym

Jeśli odbiorca czatu nie odpowiada, do każdej stacji roboczej można wysłać alarm dźwiękowy. Postęp czatu można przekazać spóźnionym uczestnikom przy pomocy opcji „Wyślij historię dyskusji”, a całą treść czatu można oczywiście zapisać, do wykorzystania w przyszłości. Użytkownik może również wysłać wiadomość tekstową do jednego lub więcej wybranych komputerów, a nawet nadawać transmisję do wszystkich komputerów w sieci – co jest idealnym rozwiązaniem na potrzeby powiadamiania użytkowników, np. o zbliżającym się zamknięciu serwera.

NetSupport Manager oferuje rozszerzoną obsługę audio, pozwalającą na komunikację jednostronną lub pełne, dwukierunkowe konwersacje dźwiękowe (zarówno w ramach zdalnie sterowanej sesji jak i poza nią), a także „seamless streaming” słyszalnych dźwięków aplikacji zdalnego komputera. Obsługa audio jest dostępna dla wszystkich komunikacji w sieciach LAN/WAN oraz w Internecie.

W razie potrzeby, użytkownicy końcowi mogą również (przy włączonej opcji) wysyłać prośby o pomoc bezpośrednio na pulpit sterujący. Prośba o pomoc może zostać wysłana do wszystkich dostępnych operatorów NetSupport lub skierowana tylko do operatorów określonych w oparciu o konta zdefiniowane przez użytkownika. Przychodzące prośby są wyświetlane przez interfejs NetSupport Manager Urządzenia sterującego.

Automatyczne grupowanie lub systemy zdalne

„Widok drzewa” w Urządzeniu sterującym zapewnia błyskawiczny podgląd infrastruktury IT
Grupowanie zdalnych systemów w oparciu o wstępnie zdefiniowane kryteria, takie jak system operacyjny, typ komputera (laptop, All-In-One, desktop, tablet, komputer wirtualny itp.)
Wszystkie urządzenia są automatycznie grupowane przez wersję NetSupport, co zapewnia łatwe zarządzanie aktualizacjami.
Użytkownicy mogą samodzielnie tworzyć grupy, odzwierciedlające strukturę ich firmy.
Szybki dostęp do listy „ostatnich” połączonych urządzeń.

Geolokacja

Gdy użytkownik łączy się ze zdalnym komputerem, włączona funkcja pozwala obliczyć położenie urządzenia, w oparciu o dane zewnętrzne.

Dzięki tym informacjom NetSupport Manager może określić przybliżoną lokalizację każdego zdalnego urządzenia i wyświetlić miejscowość, stan i państwo (z odnośną flagą) z aplikacji Urządzenia sterującego. Dla ułatwienia zarządzania, urządzenia są automatycznie grupowane według państw. Tę funkcję można włączyć bądź wyłączyć w Urządzeniu sterującym i Kliencie lub zarządzać nią poprzez Politykę Grupy.

Subskrybuj, aby być na bierząco