Funkcje

NetSupport Manager stale plasuje się w czołówce pod względem zdalnego dostępu, obsługi komputerów i zarządzania komputerami stacjonarnymi oraz oferuje bogactwo funkcji pomocniczych, dzięki którym zdalne wsparcie jest tak proste i elastyczne, jak to tylko możliwe.

Z komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu lub smartfonu można obsługiwać komputery PC, serwery, smartfony, roboty i szereg urządzeń IoT Windows!

Zdalne Sterowanie

Monitorowanie

Narzędzia pomocnicze

Łączność

Praca zdalna

Bezpieczeństwo

Roboty i urządzenia Windows IoT

Szkolenia i wdrażanie do pracy

Nowe funkcje

Zdalne sterowanie

z NetSupport Manager

N

Przeglądaj, lokalizuj i łącz się ze wszystkimi systemami przez sieć LAN, WAN lub Internet.

N

W pełni zintegrowane narzędzie zdalnego wdrażania: Szybka lokalizacja urządzeń lokalnych dla Urządzenia sterującego. Wysyłanie komendy Wybudzenia przez LAN do urządzeń, które nie są włączone.

N

Obserwuj, Współdziel lub Kontroluj ekran, klawiaturę i kursor myszy niezależnie od rozdzielczości kolorów, protokołu sieciowego bądź systemu operacyjnego.

Ponieważ jesteśmy coraz bardziej zależni od technologii, olbrzymie znaczenie ma eliminacja przestojów operacyjnych, czyli czasu pracy utraconego z powodu braku niezwłocznego dostępu do kluczowych systemów.

NetSupport Manager to nadal unikatowa oferta na potrzeby zdalnego sterowania z pulpitu. Jedno rozwiązanie – dostępne z komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu lub smartfona – pozwala na bezproblemowy i bezpieczny dostęp do stacji roboczych i serwerów w całej firmie, zarówno lokalnie (w biurze) jak i podczas przemieszczania się (w terenie).

Image of Buisnessman looking a NetSupport Manager na laptopie

Kontrola

N

Monitoruj ekrany wszystkich połączonych urządzeń w czasie rzeczywistym za pomocą miniatur. Nakieruj mysz na wybrane urządzenie, aby przybliżyć widok.

N

Zdalnie uruchamiaj aplikacje na zdalnych komputerach.

N

Optymalizuj jakość kolorów Zdalnego sterowania podczas zarządzania systemem przy bardzo wolnych połączeniach.

N

Skanuj wiele systemów, przetwarzaj jeden lub wiele stacji roboczych, wyświetlaj ich ekrany w konsoli Urządzenia sterującego.

N

Wyświetl swój ekran, wybrany monitor albo wybraną aplikację dowolnej ilości połączonych komputerów, aby przeprowadzić instrukcję w czasie rzeczywistym.

N

Opisz swój ekran przy pomocy serii narzędzi do rysowania w trakcie sesji Zdalnego sterowania lub Pokazu.

N

Przechwytuj zrzuty ekranu podczas sesji dla późniejszych odniesień.

N

Nagraj aktywność ekranu na „plik powtórki” wideo dla celów szkoleniowych lub dla bezpieczeństwa

N

Aby zwiększyć efektywność szkolenia i pomocy technicznej, w sesji czatu udostępniono funkcję Tablicy.

Komunikacja

Dzięki NetSupport Manager, użytkownik może uruchomić dwukierunkową sesję czatu pomiędzy dowolną liczbą wybranych użytkowników, w trybie tekstowym lub w pełnym trybie dźwiękowym

Jeśli odbiorca czatu nie odpowiada, do każdej stacji roboczej można wysłać alarm dźwiękowy. Postęp czatu można przekazać spóźnionym uczestnikom przy pomocy opcji „Wyślij historię dyskusji”, a całą treść czatu można oczywiście zapisać, do wykorzystania w przyszłości. Użytkownik może również wysłać wiadomość tekstową do jednego lub więcej wybranych komputerów, a nawet nadawać transmisję do wszystkich komputerów w sieci – co jest idealnym rozwiązaniem na potrzeby powiadamiania użytkowników, np. o zbliżającym się zamknięciu serwera.

NetSupport Manager oferuje rozszerzoną obsługę audio, pozwalającą na komunikację jednostronną lub pełne, dwukierunkowe konwersacje dźwiękowe (zarówno w ramach zdalnie sterowanej sesji jak i poza nią), a także „seamless streaming” słyszalnych dźwięków aplikacji zdalnego komputera. Obsługa audio jest dostępna dla wszystkich komunikacji w sieciach LAN/WAN oraz w Internecie.

W razie potrzeby, użytkownicy końcowi mogą również (przy włączonej opcji) wysyłać prośby o pomoc bezpośrednio na pulpit sterujący. Prośba o pomoc może zostać wysłana do wszystkich dostępnych operatorów NetSupport lub skierowana tylko do operatorów określonych w oparciu o konta zdefiniowane przez użytkownika. Przychodzące prośby są wyświetlane przez interfejs NetSupport Manager Urządzenia sterującego.

 

Automatyczne grupowanie lub systemy zdalne

N

Natychmiastowy podgląd infrastruktury IT za pomocą widoku drzewa, który można ukryć lub zminimalizować w trybie kompaktowym

N

Grupowanie zdalnych systemów w oparciu o wstępnie zdefiniowane kryteria, takie jak system operacyjny, typ komputera (laptop, All-In-One, desktop, tablet, komputer wirtualny itp.)

N

Wszystkie urządzenia są automatycznie grupowane przez wersję NetSupport, co zapewnia łatwe zarządzanie aktualizacjami.

N

Użytkownicy mogą samodzielnie tworzyć grupy, odzwierciedlające strukturę ich firmy.

N

Szybki dostęp do listy „ostatnich” połączonych urządzeń.

Geolokacja

Gdy użytkownik łączy się ze zdalnym komputerem, włączona funkcja pozwala obliczyć położenie urządzenia, w oparciu o dane zewnętrzne.

Dzięki tym informacjom NetSupport Manager może określić przybliżoną lokalizację każdego zdalnego urządzenia i wyświetlić miejscowość, stan i państwo (z odnośną flagą) z aplikacji Urządzenia sterującego. Dla ułatwienia zarządzania, urządzenia są automatycznie grupowane według państw. Tę funkcję można włączyć bądź wyłączyć w Urządzeniu sterującym i Kliencie lub zarządzać nią poprzez Politykę Grupy.

Monitorowanie

z NetSupport Manager

Tryb monitorowania pozwala użytkownikowi wyświetlać jednocześnie miniatury wszystkich stacji roboczych połączonych Klientów. Rozmiar miniatur można odpowiednio dostosować. Ponadto, użytkownik może najechać myszą na wybraną miniaturę, aby zobaczyć powiększony widok danego komputera.

Ten widok można przełączyć na tryb ikon, w którym są pokazane wszystkie znane urządzenia oraz opcjonalne ikony systemów, flagi lokalizacyjne, dane o WiFi i stanie baterii… oraz wiele więcej.

Ta unikatowa funkcja pozwala użytkownikowi na stały podgląd wybranych systemów oraz błyskawiczne rozpoznawanie sytuacji, w których jest niezbędna interwencja. Ten widok zapewnia również kluczowe informacje wizualne (w celu łatwej identyfikacji), takie jak rodzaj systemu operacyjnego, adres sieciowy, siła sygnału WiFi i naładowanie baterii (o ile dotyczy) oraz aktualnie zalogowany użytkownik i nazwa komputera. Użytkownicy mogą nawet uzyskać podgląd wybranego monitora w systemach wielomonitorowych.

Narzędzia pomocnicze

z NetSupport Manager

Przekaz plików

Użytkownik może przekazywać pliki pomiędzy komputerem i stacją roboczą przy pomocy prostego interfejsu „przeciągnij i upuść” – można nawet „upuścić” plik bezpośrednio na pulpit podczas podglądu zdalnego urządzenia.Ponadto folder pobierania jest teraz uwzględniony w widoku drzewa, co umożliwia szybki i łatwy bezpośredni transfer plików. Foldery, do których trzeba mieć częsty dostęp, można dodać do folderu „Ulubione” w widoku drzewa.

Katalogi można automatycznie synchronizować na dwóch stacjach roboczych i edytować odpowiednie typy plików. NetSupport Manager wykorzystuje inteligentny transfer plików Delta podczas nadpisywania plików już istniejących, poprzez sprawdzanie pojedynczych bloków danych w pliku i przenoszenie tylko zmienionych danych.

N

Przenoszenie plików z jednego komputera do drugiego może być użyteczne, jednak rzeczywiste korzyści wiążą się ze zdolnością NetSupport Manager do kopiowania plików z jednego komputera do wielu poprzez jedno działanie – „Dystrybucja Plików”.

N

Użytkownik może dokonać dystrybucji plików lub folderów ze swojego komputera do wielu komputerów Klientów jednocześnie, przy minimalnym wysiłku. Dzięki tej funkcji, pliki można przekazać do wszystkich połączonych komputerów klientów (użytkowników końcowych), wybranych komputerów lub wcześniej zdefiniowanej grupy. Pliki można również szybko „upuszczać” na pulpit lub do folderu „Moje Dokumenty”.

N

Zobacz listę ostatnio wykorzystywanych plików komputera sterującego (wyświetlanych jest 20 ostatnich plików) i jednym kliknięciem wyślij je do klienta.

N

Najnowsza wersja NetSupport Manager obsługuje również otwarte foldery. Przy rozpoczęciu transferu do zdalnego komputera, ścieżka do wszystkich otwartych folderów (Eksplorator Windows) na jego pulpicie jest wyświetlana u góry okna transferu, aby ułatwić dokonanie wyboru.

N

Pliki na komputerze klienta mogą być płynnie otwierane i edytowane na komputerze sterującym. Wystarczy dwukrotnie kliknąć plik klienta, aby pobrać go na komputer sterujący, wprowadzić wymagane zmiany i skopiować z powrotem do klienta.

File transfer window on laptop

Zdalny rejestr oraz informacje o systemie

Użytkownik może uzyskać w czasie rzeczywistym podgląd sprzętu i oprogramowania zainstalowanego na każdej zdalnej komputerowej stacji roboczej bezpośrednio z Urządzenia sterującego NetSupport. NetSupport Manager gromadzi ponad 80 informacji, dotyczących zwłaszcza sprzętu lub środowiska każdego komputera.

Ponadto, dostępny jest pełen rejestr oprogramowania dla aktualnie zainstalowanych aplikacji oraz wszystkie zainstalowane poprawki hotfix systemu operacyjnego.

W celu dalszego ułatwienia zdalnej obsługi i diagnostyki, użytkownik może również zdalnie podglądać oraz (jeśli pozwalają na to zabezpieczenia) kontrolować aplikacje znajdujące się w pamięci, wszystkie uruchomione procesy i aktualnie zainstalowane usługi.

Integracja

NetSupport Manager może działać samodzielnie lub jako kluczowy element istniejącego systemu. Z tego względu, NetSupport Manager posiada interfejs wiersza poleceń i oferuje dostęp do funkcji przy pomocy wiersza poleceń oraz obsługę różnych zmiennych, aby zapewnić akces do oprogramowania i jego poprawne działanie bez względu na środowisko.

Additional support tools

N

Przechwytuj i przekierowuj kolejkę drukowania z komputera zdalnego do komputera Urządzenia sterującego.

N

Uruchom okno PowerShell, aby wykonywać komendy na wybranym Kliencie.

N

Zdalnie Uruchom/Wyłącz, Zaloguj/Wyloguj albo Uruchom ponownie komputer Klienta.

Łączność

z NetSupport Manager

NetSupport Manager posiada szeroki zakres metod łączności zapewniając, połączenie z urządzeniami niezależnie od ich lokacji. Przede wszystkim, NetSupport Manager wymaga instalacji komponentu Klienta na każdym urządzeniu, do którego chcemy się połączyć, oraz komponentu/aplikacji Urządzenia sterującego na systemie, z którego chcemy rozpocząć zdalne sterowanie. Możesz zdalnie wdrożyć plik konfiguracyjny zawierający określone ustawienia dla komputera klienta lub komputera sterującego i użyć funkcji wyszukiwania pozwalającej na łatwe zlokalizowanie żądanych ustawień.

 

Sieci LAN lub WAN

N

Przeglądaj i lokalizuj komputery poprzez LAN albo WAN używając protokołów TCP/IP lub HTTP (obsługa starszych protokołów IPX i NetBIOS).

N

Przechowuj lokalnie bądź centralnie, wszystkie znalezione urządzenia w hierarchii firmowej, użyj automatycznie lub ręcznie zdefiniowanych grup.

N

Definiuj zakres podsieci dla lokalnej możliwości szerszego przeglądania sieci.

N

Połącz się bezpośrednio do znanego komputera poprzez nazwę, nazwę DNS lub adres sieciowy.

N

Wykryj i połącz się z dowolną liczbą systemów w czasie rzeczywistym poprzez różne środowiska.

N

Optymalizuj wydajność dla połączeń przewodowych i bezprzewodowych.

Używanie Internetu (Moduł Gateway)

Dostarcz Zdalne sterowanie, między komputerami które mogą znajdować się w innych miejscach na świecie lub za zaporami sieciowymi, dzięki modułowi NetSupport Manager Communications Gateway (tak zwana „brama sieciowa”), który dostarcza stabilną i bezpieczną metodę do lokalizowania i komunikowania się poprzez protokół HTTP dla systemów posiadających oprogramowanie NetSupport. Moduł Gateway musi być zainstalowany na komputerze ze stałym IP i dostępny dla Urządzenia sterującego oraz komputera Klienta, mimo, iż oba systemy znajdują się za zaporami sieciowymi. Brama sieciowa pozwala na komunikację komputerom poprzez współdzielenie dopasowanego kodu i jest używany do wsparcia pracowników bądź klientów w różnych lokacjach. Moduł nie jest wymagany podczas połączeń LAN lub WAN.

To help ensure that all data sent across the Gateway is encrypted, SSL/TLS certificates can be used. These also allow the Clients and the Controls to verify that the Gateway they are connecting to is genuine. Customers can use their own certification details or allow the Gateway to create and use Zakodujmy certificates that automatically renew every 30 days, thereby reducing the danger of out-of-date details creating a security risk.

Obsługa certyfikatów SSL/TLS została dodana w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa danych poprzez szyfrowanie wszystkich danych przesyłanych przez bramę. Klienci mogą wprowadzić własny certyfikat lub zezwolić bramie na tworzenie i stosowanie certyfikatu Let's Encrypt. Ponadto, klucz Control Gateway, klucze bezpieczeństwa i hasła operatora zostały wzmocnione wyższym poziomem szyfrowania.

 

Bramy równoważące obciążenia

Mają na celu dalsze zwiększenie wydajności. Klienci mogą rozłożyć obciążenie klienta na wiele serwerów. Gdy klient połączy się z główną bramą, brama ta albo zaakceptuje połączenie albo, jeśli osiągnie swój limit, przydzieli je do jednej z innych bram równoważących obciążenie przy użyciu metody okrężnej. Klienci mogą ustawić limity dla każdej bramy, a następnie usiądź wygodnie i zrelaksować się, gdy NetSupport Manager automatycznie przełącza ruch między bramami, aby zapewnić płynność działania. Jest to szczególnie przydatne dla większych firm, ponieważ rozwiązanie zapewnia stałą maksymalną wydajność i niezawodność.

 Moduł NetSupport Manager Gateway dostarcza

N

Płynne i bezpieczne zdalne sterowanie między zabezpieczonymi i schowanymi za zaporami sieciowymi sieciami i komputerami.

N

Nie wymaga jakichkolwiek zmian w ustawieniach sieci lub zapory sieciowej.

N

Bezpieczna szyfrowana komunikacja.

N

Wsparcie dla 6,000 Klientów połączonych jednocześnie przez bramę sieciową.

N

Bramy równoważące obciążenie rozkładające obciążenie klienta na wiele serwerów

N

Klucz bezpieczeństwa kontroli dostępu.

N

Możliwość filtrowania listy klientów Bramy według nazwisk, nazw użytkownika, adresów i opisów.

N

Kontrola dostępu zatwierdzona przez użytkownika.

N

Zbędność wielu bram sieciowych usuwa główny powód niepowodzenia podczas łączenia.

N

Pełne logowanie transakcji.

N

Dane w konsoli Connectivity Server można wyeksportować do pliku .csv w celu szczegółowej analizy.

N

W celu zwiększenia bezpieczeństwa funkcja eksportu może utworzyć plik uwidaczniający wszystkich podłączonych klientów.

N

Brak konieczności używania usług strony trzeciej.

Wsparcie dla technologii Intel vPro

NetSupport Manager może być skonfigurowany do wykrywania i lokalizowania komputerów posiadających technologię Intel vPro, umożliwiając przeprowadzenie zakres zdalnych czynność bez instalacji Klienta NetSupport Manager.

Zdalnie włączaj, wyłączaj lub restartuj urządzenie podczas wykonywania konserwacji po godzinach. Przeglądaj i konfiguruj informacje BIOS, i w razie potrzeby uruchom komputer ze zdalnego obrazu systemu operacyjnego.

Jeśli jest podłączone zasilanie AC, wyżej wymienione czynności mogą być wykonane bezprzewodowo za pomocą notebooka.

Połączenie PIN

Funkcja umożliwia technikowi natychmiastową lokalizację użytkownika, bezpośrednio poprzez wprowadzenie przez obie strony dopasowanego kodu PIN. Zamiast wyszukiwania komputera użytkownika, pamiętania nazwy urządzenia, adresu etc., PIN pozwala obu stroną na szybkie połączenie. Nowy moduł serwer PIN może działać samodzielnie lub wraz z modułem Gateway i jest zawarty w standardzie.

Praca zdalna

z NetSupport Manager

Rozpocznij zdalną pracę w 5 minut!

Bez względu na to, gdzie znajdują się centralne systemy, serwery i użytkownicy IT (oraz jakie są wykorzystywane platformy), wyróżnione specjalną nagrodą narzędzia NetSupport Manager do bezpiecznego zdalnego sterowania ułatwiają zespołom IT szybkie reagowanie na problemy informatyczne w różnych instytucjach i lokalizacjach geograficznych. NetSupport Manager przydaje się, gdy personel musi nagle podjąć pracę zdalną i uzyskiwać dostęp do swoich roboczych komputerów stacjonarnych w siedzibie przedsiębiorstwa. Co najważniejsze, wszystko można zorganizować w zaledwie 5 minut!

Szkolenia i wdrażanie do pracy

(DARMOWO z) NetSupport Manager

Większość firm inwestuje dziś w korporacyjną edukację i szkolenia pracownicze. Jeśli sesje prowadzone są wewnętrznie, dobrze jest posiadać elastyczne narzędzie szkoleniowe.

Pomimo swojej nazwy, NetSupport School nie jest oprogramowaniem wyłącznie dla szkół; jest to uniwersalne, wyposażone we wszystkie niezbędne funkcje narzędzie do instruktażu i współpracy z nauczanymi w dowolnym wieku i środowisku - aplikacja jest załączona DARMOWO do NetSupport Manager. Aplikacja daje szerokie możliwości grupowego instruowania, oceniania i pracy grupowej, a także pozwala instruktorom dawać wskazówki i prezentacje bezpośrednio do urządzeń uczestników szkolenia. Dla zwiększenia zaangażowania uczestników, NetSupport School oferuje narzędzia umożliwiające interakcję, zadawanie pytań i ocenę prezentowanych informacji. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje również dziennik z zajęć, z którego może później korzystać przy utrwalaniu materiału.

Office workers with clipboards looking at man gesturing at a whiteboard

Komponenty opcjonalne

Zarządzanie IT i śledzenie

Powiadomienia i alerty zbiorowe

ServiceDesk i tworzenie biletów

NetSupportDNA on a laptop

Zarządzanie IT i śledzenie

(opcjonalnie za dodatkową opłatą) z NetSupport Manager

Niezależnie od typu organizacji, ciągła zmiana praktyk pracy oznacza, że jedna rzecz powinna być solidna: technologia, utrzymująca Twoją działalność.

Dzięki NetSupport DNA możesz śledzić, monitorować i zarządzać zasobami IT i punktami końcowymi, zapewniając ich maksymalizację i właściwe wykorzystanie, jednocześnie identyfikując oszczędności i wszelkie zagrożenia bezpieczeństwa – za pomocą jednego kompleksowego zestawu narzędzi.

Notify alert on laptop

Powiadomienia i alerty zbiorowe

(opcjonalnie za dodatkową opłatą) z NetSupport Manager

NetSupport Notify ma kluczowe znaczenie w sytuacjach, w których wszyscy/wybrani pracownicy muszą być informowani jednocześnie i natychmiastowo, na przykład w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, problemów z siecią, aktualizacji oprogramowania i innych, w których e-maile są niewystarczające. Aplikacja wysyła jednokierunkowe alerty i powiadomienia do komputerów stacjonarnych w całej firmie, pracujących zdalnie na urządzeniach roboczych, a nawet do dużych paneli informacyjnych w halach i foyer. Fokus ekranu jest automatycznie ustawiany na powiadomienie, co oznacza, że nie można go ukryć, zignorować ani zapisać na później. Ponadto powiadomienia można kierować do wybranych grup i zaplanować tak, aby miały maksymalny odzew.
Notify alert on laptop
ServiceDesk Dashboard on laptop

ServiceDesk i tworzenie biletów

(opcjonalnie za dodatkową opłatą) z NetSupport Manager

Łatwo zintegrowany z istniejącą infrastrukturą IT, NetSupport ServiceDesk ma funkcje potrzebne do bezproblemowego śledzenia, organizowania, zarządzania i radzenia sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami w trakcie udzielania wsparcia. Aplikacja jest w pełni konfigurowalna a jej intuicyjny interfejs oparty na przeglądarce obsługuje platformy stacjonarne i mobilne oraz zapewnia niezawodne procesy przepływu pracy. Oferuje również wiele raportów zarządczych oraz przyjazny dla klienta portal samoobsługowy — czyli wszystkie narzędzia potrzebne do pomocy technikom w skutecznym dostarczaniu wsparcia.

Subskrybuj, aby być na bierząco