Narzędzia pomocnicze 

Przekaz plików

Użytkownik może przekazywać pliki pomiędzy komputerem i stacją roboczą przy pomocy prostego interfejsu „przeciągnij i upuść” – można nawet „upuścić” plik bezpośrednio na pulpit podczas podglądu zdalnego urządzenia.

Katalogi można automatycznie synchronizować na dwóch stacjach roboczych i edytować odpowiednie typy plików. NetSupport Manager wykorzystuje inteligentny transfer plików Delta podczas nadpisywania plików już istniejących, poprzez sprawdzanie pojedynczych bloków danych w pliku i przenoszenie tylko zmienionych danych.

Przenoszenie plików z jednego komputera do drugiego może być użyteczne, jednak rzeczywiste korzyści wiążą się ze zdolnością NetSupport Manager do kopiowania plików z jednego komputera do wielu poprzez jedno działanie – „Dystrybucja Plików”.

Użytkownik może dokonać dystrybucji plików lub folderów ze swojego komputera do wielu komputerów Klientów jednocześnie, przy minimalnym wysiłku. Dzięki tej funkcji, pliki można przekazać do wszystkich połączonych komputerów klientów (użytkowników końcowych), wybranych komputerów lub wcześniej zdefiniowanej grupy. Pliki można również szybko „upuszczać” na pulpit lub do folderu „Moje Dokumenty”.

Najnowsza wersja NetSupport Manager obsługuje również otwarte foldery. Przy rozpoczęciu transferu do zdalnego komputera, ścieżka do wszystkich otwartych folderów (Eksplorator Windows) na jego pulpicie jest wyświetlana u góry okna transferu, aby ułatwić dokonanie wyboru.

Zdalny rejestr oraz informacje o systemie

Użytkownik może uzyskać w czasie rzeczywistym podgląd sprzętu i oprogramowania zainstalowanego na każdej zdalnej komputerowej stacji roboczej bezpośrednio z Urządzenia sterującego NetSupport. NetSupport Manager gromadzi ponad 80 informacji, dotyczących zwłaszcza sprzętu lub środowiska każdego komputera.

Ponadto, dostępny jest pełen rejestr oprogramowania dla aktualnie zainstalowanych aplikacji oraz wszystkie zainstalowane poprawki hotfix systemu operacyjnego.

W celu dalszego ułatwienia zdalnej obsługi i diagnostyki, użytkownik może również zdalnie podglądać oraz (jeśli pozwalają na to zabezpieczenia) kontrolować aplikacje znajdujące się w pamięci, wszystkie uruchomione procesy i aktualnie zainstalowane usługi.

Integracja

NetSupport Manager może działać samodzielnie lub jako kluczowy element istniejącego systemu. Z tego względu, NetSupport Manager posiada interfejs wiersza poleceń i oferuje dostęp do funkcji przy pomocy wiersza poleceń oraz obsługę różnych zmiennych, aby zapewnić akces do oprogramowania i jego poprawne działanie bez względu na środowisko.

Subskrybuj, aby być na bierząco