Nowe funkcje i rozszerzenia

NetSupport Manager Wersja 12.8 obejmuje:

Wyświetlanie aplikacji
Wyświetlając aplikację użytkownikowi końcowemu można teraz pokazać ją w osobnym oknie (przez tryb wyświetlania), pozwalając temu użytkownikowi nadal korzystać z jego ekranu – co pomaga utrzymać poziom produkcyjny.

Gdy aplikacje są wyświetlane użytkownikowi końcowemu na kilku ekranach, te ekrany są skompresowane, aby pokazać cały pulpit – co daje odbiorcy dobry ogląd.

Dostęp HTTP
Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo Bramy, NetSupport Manager ma teraz opcję kontroli dostępu HTTP w oparciu o adres IP danej osoby.

Filtrowanie listy klientów
Aby umożliwić szybkie i skuteczne wyszukiwanie klientów oraz łączenie się z nimi, zespoły IT mogą teraz filtrować listę klientów według nazwisk, nazw użytkowników, adresów i opisów.

Widok miniatur
Aby zwiększyć efektywność, dokonano dalszej optymalizacji miniatur połączonych urządzeń (pokazanych w urządzeniu sterującym).

Tryb zwrotny*
NetSupport School (oprogramowanie bezpłatne w ramach NetSupport Manager) to doskonały sposób poznania opinii (np. podczas lekcji lub szkolenia pracowniczego), sprawdzenia, czy wszyscy zrozumieli temat oraz/lub określenia ogólnego nastroju nauczanych.

Na potrzeby uzyskiwania informacji zwrotnych, nauczyciel/instruktor ma do wyboru kilka wskaźników wizualnych. Po wybraniu opcji otwiera się okno dialogowe, pozwalające na wpisanie pytania i wysłanie go odbiorcom. Wybrany format ankiety wraz z pytaniem pojawia się na komputerze każdego odbiorcy, pozwalając mu na zaznaczenie wybranej odpowiedzi.

Wszystkie wyniki są przekazywane do Konsoli w dwóch formatach: lista (pokazująca wyniki indywidualne) - pozwalająca nauczycielowi/instruktorowi poznać nastrój lub zrozumienie tematu przez poszczególne osoby, albo wykres – umożliwiający błyskawiczne określenie ogólnego nastroju i zrozumienia tematu przez całą grupę.

*Ta funkcja wymaga komponentów bezpłatnego oprogramowania NetSupport School (zapewniającego narzędzia na potrzeby udzielania instrukcji w klasie/szkolenia), dostępnych w pakiecie instalacyjnym NetSupport Manager.

Tryb uproszczony*
NetSupport School (oprogramowanie darmowe wraz z NetSupport Manager) ma obecnie trzy tryby, współpracujące z interfejsem użytkownika w Konsoli: Uproszczony, Średniozaawansowany i Zaawansowany. Pomagają one zapewnić, że funkcje oprogramowania są przystępne dla wszystkich użytkowników, bez względu na ich biegłość techniczną. Użytkownicy słabiej zaawansowani technicznie mają do dyspozycji łatwy tryb „Uproszczony”, w którym są pokazane i udostępnione tylko podstawowe narzędzia.

Narzędzia w trybie uproszczonym:

 • Zablokuj/Odblokuj
 • Wygaś ekrany
 • Włącz komputery PC
 • Odbiorcy komunikatów
 • Tryb zwrotny
 • Blokuj cały Internet
 • Prośby o pomoc
 • „Wycisz dźwięk” na kliencie
 • Zegar lekcyjny

Tryb Średniozaawansowany” (poprzednio zwany „Podstawowym”) zawiera nieco więcej często używanych narzędzi, a tryb „Zaawansowany” ma wszystkie funkcje dostępne w NetSupport School.

*Ta funkcja wymaga komponentów bezpłatnego oprogramowania NetSupport School (zapewniającego narzędzia na potrzeby udzielania instrukcji w klasie/szkolenia), dostępnych w pakiecie instalacyjnym NetSupport Manager.

NetSupport Manager Wersja 12.7 obejmuje:

Do ostatniej wersji NetSupport Manager dodano kilka nowych funkcji i rozszerzeń.

 • Aktualizacja funkcjonalności Rejestracja obrazu, wspomagająca przechwytywanie do plików PDF i XPS.
 • Uaktualnione narzędzie wsparcia, zapewniające dostępność danych statystycznych dla Bramy.
 • Integracja z ClassLink OneRoster (wymagane NetSupport School), gwarantująca bardziej elastyczne metody łączenia.

NetSupport Manager Wersja 12.5 obejmuje:

Nowa aplikacja Client dla systemu Android
Aplikacja Android Client pozwala obecnym użytkownikom urządzeń sterujących NetSupport Manager 12.50 zdalnie łączyć się z urządzeniami klienckimi z systemem Android (wersja 4 lub późniejsza), aby uzyskać bezpośrednią łączność w czasie rzeczywistym oraz możliwość współpracy w terenie.

Obecnie technicy IT (użytkownicy urządzeń sterujących) mogą łączyć się z urządzeniami z systemem Android przez PIN; ta funkcja pozwala na niezakłócone, bezpieczne połączenie pomiędzy urządzeniem klienckim i sterującym, przy pomocy zgodnego kodu. Ponadto, Klient i Urządzenie sterujące mogą nawiązać czat jeden-do-jednego lub alternatywnie Klient może dołączyć do trwającej dyskusji grupowej zainicjowanej przez Urządzenie sterujące, aby zdalnie wyjaśnić zaistniałe problemy.

Aby jeszcze bardziej usprawnić proces rozwiązywania problemów, podczas zdalnej sesji Urządzenie sterujące może pobrać zrzuty ekranu z urządzenia klienckiego oraz szybko i łatwo przekazywać pliki pomiędzy urządzeniami, co zapewnia całkowitą elastyczność i upraszcza pracę.

Z aplikacji NetSupport Manager Android Client można korzystać z licencjami NetSupport Manager 12.5. Aplikacja jest dostępna w Sklep Google Play.

Nowa funkcja PowerShell
Uruchomienie okna PowerShell pozwala aby łatwo i szybko wykonywać polecenia PowerShell na urządzeniu klienckim (Windows Client).

Nowe rozszerzenia wdrażania
Nowe ulepszenia, pozwalające wysyłać polecenia Wake-on-LAN Windows do wyłączonych urządzeń i szybko lokalizować urządzenia w lokalnym środowisku urządzenia sterującego.

Nowości w oprogramowaniu Szybszy transfer i dystrybucja plików.

Nowości w oprogramowaniu Skuteczniejsze działanie trybu „View and show” (Wyświetl i pokaż) w systemie Windows 8 i nowszym.

Nowości w oprogramowaniu Ulepszona część monitorowania procesu sporządzania zasobów w Windows – uwzględniono nowe informacje, takie jak ID procesu, liczba uchwytów i obiektów, a także statystyki w czasie rzeczywistym, pokazujące procentowy spadek/wzrost m.in. wykorzystania pamięci procesów.

Wersja 12 – informacje

Zobacz nowe funkcje i udoskonalenia w najnowszej wersji NetSupport Manager v12.

Subskrybuj, aby być na bierząco