Rozpocznij zdalną pracę w 5 minut!

Bez względu na to, gdzie znajdują się centralne systemy, serwery i użytkownicy IT (oraz jakie są wykorzystywane platformy), wyróżnione specjalną nagrodą narzędzia NetSupport Manager do bezpiecznego zdalnego sterowania ułatwiają zespołom IT szybkie reagowanie na problemy informatyczne w różnych instytucjach i lokalizacjach geograficznych. NetSupport Manager przydaje się, gdy personel musi nagle podjąć pracę zdalną i uzyskiwać dostęp do swoich roboczych komputerów stacjonarnych w siedzibie przedsiębiorstwa. Co najważniejsze, wszystko można zorganizować w zaledwie 5 minut!

Jak działa oprogramowanie?

Generalnie, są tylko trzy elementy NetSupport Manager, które trzeba znać.

Na każdym urządzeniu, które ma być zdalnie sterowane, należy zainstalować NetSupport Manager Client, a na urządzeniach sterujących - Control. Proste!

W lokalnej sieci można szybko i łatwo łączyć się z komputerami stacjonarnymi przy pomocy IP. Aby ułatwić połączenie z komputerami poza siecią lokalną, NetSupport Manager ma własną Bramę, która zapewnia bezpieczeństwo. Jeżeli podczas zdalnej pracy jest wymagany dostęp do pulpitów stacjonarnych lub zapewnienie wsparcia i pomocy osobom w innych lokalizacjach, można skorzystać z Bramy - mając pewność, że połączenie jest w pełni zabezpieczone.

Jak przygotować się do zdalnej pracy?

Krok 1

 • Zacznij od konfiguracji Bramy. Można ją zainstalować na każdym komputerze stacjonarnym (w naszej specyfikacji) ze statyczny adresem IP lub dynamicznym DNS, zależnie od pożądanego sposobu dostępu. Pomoże w tym szczegółowa instrukcja konfiguracji tutaj. .
 • Uruchom instalatora Bramy na wybranym komputerze stacjonarnym.
 • Upewnij się, że nasłuch działa na wszystkich interfejsach. Zalecamy zmianę na nasz dedykowany port – zobacz instrukcję..
 • Aby dana wersja NSM była dostępna tylko w Twojej instytucji, możesz utworzyć unikatowy klucz Bramy. W ten sposób dostęp do niej będą miały wyłącznie urządzenia tej instytucji, posiadające klucz.
 • Po ustaleniu klucza kliknij OK i gotowe!
 • Aby uzyskać zdalny dostęp do Bramy, skonfiguruj ruter do prostego przekazywania portu, aby dostęp był możliwy z adresu zewnętrznego - albo zlokalizuj go w DMZ. Sprawdź szczegóły w instrukcji. .

Krok 2
Kolejno, na każdym komputerze stacjonarnym, który ma być wykorzystywany zdalnie, wystarczy zainstalować oprogramowanie NetSupport Manager Client (przy pomocy instalatora znajdującego się w pakiecie), uruchomić konfigurator i – po wpisaniu adresu Bramy – użyć właściwego klucza. Jeśli komputer docelowy działa w tej samej sieci, co Brama, należy użyć lokalnego adresu IP. Jeżeli ten komputer jest poza siecią urządzenia sterującego, wymagany jest adres zewnętrzny (publiczny) Bramy lub DDNS.

W ramach konfiguracji można dodać pasujący klucz ustawiony na Bramie i ustawić elementy oraz funkcje, jakie będą dostępne na danym urządzeniu, a także określić, którzy użytkownicy mogą się łączyć.

Krok 3

 • Na koniec zainstaluj oprogramowanie NetSupport Manager Control na każdym urządzeniu, z którego ma odbywać się zdalne sterowanie– może to być komputer PC, smartfon lub tablet.
 • Otwórz oprogramowanie Control i przejdź do części Konfiguracja, gdzie możesz wskazać, że – po pierwsze – łączysz się przez http, a nie IP (np. ponieważ pracujesz w terenie).
 • Po drugie, kliknij opcję „Dodaj Bramę” i określ adres swojej Bramy. Ma zastosowanie taka sama zasada: jeżeli znajdujesz się w tym samym budynku, co Brama, wpisz jej wewnętrzny adres IP; jeśli jesteś w terenie, wpisz przypisany adres publiczny lub DDNS.
 • Po zakończeniu kliknij ikonę Bramy w urządzeniu sterującym i wybierz „Przeglądaj”. Pojawi się lista wszystkich komputerów stacjonarnych z NetSupport Manager Client, aktywnych w Bramie.
 • Masz teraz pełną kontrolę i swobodę korzystania z wybranego urządzenia (po uzyskaniu zezwoleń bezpieczeństwa) – tak jakbyś siedział przed jego ekranem!

Pracuj zdalnie z dostępem do wszystkich aplikacji i zasobów pulpitu, zarządzaj infrastrukturą IT na odległość lub zapewniaj zdalne wsparcie techniczne swojemu zespołowi … NetSupport Manager sprawdzi się w każdej sytuacji.

Proszę zapoznaj się z naszym przewodnikiem technicznym dla bardziej szczegółowych instrukcji i zrzutów ekranu.