Premium multi platform remote control software

NetSupport Manager – Wieloplatformowe oprogramowanie do zdalnego sterowania

NetSupport Manager nadal dostarcza najnowsze możliwości w dziedzinie zdalnego wsparcia komputerowego i zarządzania pulpitem. Z poziomu komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu, czy smartfona, przy pomocy pojedynczej akcji monitoruj wiele systemów, zapewniaj aktywną zdalną obsługę, komunikuj siê, a nawet nagrywaj i odtwarzaj sesje. W razie potrzeby, uzyskaj bieżącą listê sprzêtu i oprogramowania, monitoruj usługi, a nawet zdalnie wyœwietlaj konfiguracjê systemu, na potrzeby szybkiego rozwiązania problemów.

Zaprojektowany do działania w sieciach LAN, WAN lub w Internecie, bezpiecznie i bez potrzeby konfiguracji zapory sieciowej, NetSupport Manager dostarcza samodzielne rozwiązanie na potrzeby zdalnej obsługi - bez potrzeby korzystania z usług stron trzecich i ponoszenia kosztów subskrypcji. Oprócz tradycyjnych możliwości zdalnego sterowania 1:1, NetSupport Manager przoduje jako rozwiązanie 1:wielu; od monitorowania wielu systemów jednocześnie w czasie rzeczywistym, przez wyświetlanie ekranu operatora wielu odbiorcom w celach treningowych, po dystrybucjê plików w ramach sieci.

25 lat doœwiadczenia + baza obsługiwanych komputerów w liczbie 10 000 000 = najbardziej stabilne, bogate w funkcje i bezpieczne rozwiązanie w dziedzinie zdalnego sterowania.


Remote Control software - FREE trial Contact Us Register for a demo

 

Multi-Platform Remote Access software

EN DE ES FR IT BP CN NL PL