Sprzet przenosny - iOS i Android

Sterowanie NetSupport Manager dla systemów iOS i Android zapewnia zdalne sterowanie obecnym użytkownikom NetSupport Manager z dowolnego iPada oraz tabletu lub Kindle Fire a z systemem Android.

Nowa możliwość sterowania mobilnego pozwala użytkownikowi szybko wyszukiwać i łączyć się z lokalnymi komputerami przy pomocy adresu IP lub nazwy komputera, a także wyszukiwać, łączyć się i oglądać zdalne komputery przy użyciu elementu bramki internetowej NetSupport Manager.

Sterowanie NetSupport Manager zapewnia pełną zdalną kontrolę, pozwala na czaty i komunikowanie się z dowolnymi zdalnymi komputerami, obsługującymi aktualnego Klienta NetSupport Manager (wersja 11.04 lub późniejsza).

Kluczowe funkcje przy połączeniu z tabletów Apple iOS i Android oraz ze smartfonów:


Srodowisko

  Przeszukiwanie lokalnej sieci lub ustanowionej bramki internetowej NetSupport w celu znalezienia Klientów NetSupport.

Zdalne Sterowanie

 Zdalne sterowanie – Oglądaj (tylko widok), Współdziel (dwie strony mają możliwość oglądania oraz interakcji) lub Kontroluj (zdalny ekran i klawiatura są zablokowane) dowolny zdalny komputer z włączonym programem NetSupport Manager.
  Miniatury każdego połączonego urządzenia Klienta.
  Jednoczesny wybór, połączenie i komunikacja z kilkoma urządzeniami Klientów.
  Przeglądanie listy poprzednio połączonych Klientów pod kątem bezpośredniej trwającej łączności.
 Lista „Ostatnie Połączenia” pozwala na szybki dostęp do ostatnio oglądanych Klientów.
  Przeglądaj zdalny komputer, przy pomocy gestów ściskania, przesuwania i przybliżania kluczowych elementów ekranu.
  Przełączaj się pomiędzy trybem „dotykowym” i trybem „kursora”, gdy jest wymagana większa dokładność podczas sterowania zdalnym urządzeniem Klienta.
  Regulacja głębi koloru podczas zdalnej sesji z pełnego koloru na 256, 16 lub tylko 2 podczas odczytu zdalnych dokumentów.
  Prowadzenie czatów ze zdalnym użytkownikiem.
  Wysyłanie komunikatów NetSupport do zdalnego użytkownika, z opcją limitu czasowego. Doskonała funkcja do powiadamiania użytkowników o zbliżającej się konserwacji serwera lub poczty elektronicznej.

Narzędzia pomocnicze

 Generowanie na życzenie pełnego raportu o zasobach sprzętu dla zdalnego urządzenia.
  Podgląd aktualnego stanu sieci bezprzewodowych i baterii dla połączonego laptopa Klienta.
  Jedno kliknięcie - Wyślij Ctrl+Alt+Delete w celu zdalnego logowania lub zarządzania komputerem.

Elastyczność

 Funkcja Połączenie PIN umożliwia technikowi błyskawiczne zlokalizowanie użytkownika w sieci, gdy obie strony wprowadza zgodny, unikatowy kod PIN.
  Widżety na ekranie domowym zapewniają dostęp do często oglądanych Klientów (tylko system Android).
  Wsparcie dla wielu monitorów.
  Możliwość silnej kompresji w celu zminimalizowania wykorzystania danych.

Bezpieczeństwo

  Kodowanie 64, 128 lub 256-bitowe dla każdej sesji.
  Wykorzystanie Unikatowych kluczy zabezpieczaj¹cych do zapewnienia, ¿e dana kopia NetSupport Manager jest dostêpna tylko dla okreœlonych u¿ytkowników.

* Urządzenie sterujące” jest komputerem, który wyświetla/przejmuje system.
*„Klient” jest komputerem, który jest aktualnie wyświetlany lub przejmowany.

 

NetSupport Manager Mobile Client dla systemu Android

 

Aplikacja NetSupport Manager Mobile Client dla systemu Android pozwala istniejącym użytkownikom urządzenia sterującego NetSupport Manager w. 12.50 5 zdalnie łączyć się z urządzeniami klienckimi z systemem Android (wersja XNUMX lub nowsza), na potrzeby lepszej interakcji oraz pomocy w terenie, w czasie rzeczywistym.

Główne funkcje przy połączeniu z tabletami i smartfonami z systemem Android:

Połączenie przez PIN: Szybka i prosta funkcja NetSupport o nazwie PIN Connect pozwala na bezproblemową i bezpieczną łączność pomiędzy urządzeniem sterującym i Klientami, przy użyciu współdzielonego, dopasowanego kodu. (W komputerach stacjonarnych należy zainstalować moduł serwera PIN, dołączony w standardzie do oprogramowania NetSupport Manager.)
 Miniatury w czasie rzeczywistym: Urządzenie sterujące może wyświetlać miniaturki wszystkich połączonych urządzeń z systemem Android. Powiększenie pozwala wyświetlić większą miniaturkę dowolnie wybranego urządzenia.
  Wysyłanie komunikatów: Z Urządzenia sterującego można przekazywać komunikaty do jednego, do wybranych bądź wszystkich połączonych urządzeń Klient.
  Czat: Zarówno Klient jak i Urządzenie sterujące mogą rozpocząć indywidualny czat tekstowy. Klient może także włączyć się do dyskusji grupowej, zainicjowanej z Urządzenia sterującego.
 Transfer plików: Użytkownik urządzenia sterującego może dokonywać transferu plików pomiędzy swoim urządzeniem a „klientami”, aby zyskać najwyższą wszechstronność i łatwość współpracy.
 Wskaźnik baterii/WiFi: Wyświetlanie bieżącego stanu sieci bezprzewodowej oraz poziomu naładowania baterii wszystkich podłączonych urządzeń.
 Przechwytywanie ekranu: Podczas zdalnie sterowanej sesji Urządzenie sterujące może przechwytywać zrzuty ekranowe z urządzeń Klient.

Dodatkowo, dla obsługiwanych urządzeń*:
 Urządzenie sterujące (Control) może zdalnie kontrolować (tryb Współdzielony) ekrany połączonych urządzeń klienckich.

* Obsługiwane urządzenia pochodzą od sprzedawców, którzy zapewniają dodatkowe przywileje dostępowe, niezbędne do monitorowania ekranów na urządzeniach.

Obsługiwane urządzenia z systemem Android obejmują:

  • Samsung
  • LG
  • Casio
  • Sonim
  • Unitech

Program NetSupport Manager Client dla systemu Android można użytkować z istniejącymi licencjami NetSupport Manager (wersja 12.5 lub nowsza).

Broszura mobilna

Wielka Brytania Stany Zjednoczone Ameryki Kanada Niemcy Hiszpania Francja Włochy Holandia Holandia Holandia Holandia

Często zadawane pytania i odpowiedzi

Mam już zainstalowaną aplikację NetSupport Manager Mobile na iPadzie/tablecie Android; co mam zrobić, żeby zdalnie sterować ekranami komputerów stacjonarnych?

Do codziennego zdalnego sterowania NetSupport Manager wykorzystuje dwa kluczowe elementy. Pierwszym z nich jest oprogramowanie „sterujące” - w którym przeprowadzana jest sesja zdalnego sterowania. Aplikacja mobilna NetSupport Manager zapewnia „kontrolę”, a oprogramowanie sterujące jest również dostępne na platformy Windows, Mac.

Drugim elementem jest oprogramowanie „klienckie” zainstalowane na każdym komputerze, które ma być sterowane zdalnie. Oprogramowanie klienckie jest dostępne dla wszystkich platform Windows, Chrome, Android i komputerów Mac. Po zainstalowaniu oprogramowania klienckiego na urządzeniu „nasłuchuje” ono dowolnego urządzenia sterującego, które chce się połączyć (zgodnie z bezpieczeństwem).

Jak wyszukać komputer stacjonarny i połączyć się z nim z tabletu/smartphone?

Sterowanie NetSupport Manager Mobile oferuje trzy metody lokalizowania zdalnego komputera i łączenia się z nim. Pierwszy sposób to przeszukanie sieci lokalnej pod kątem TCP/IP - każdy komputer z zainstalowanym klientem NetSupport Manager potwierdzi kontakt i poda szczegółowe informacje. Osoby nieco bardziej zaawansowane technicznie mogą przystosować proces wyszukiwania tak, aby obejmował tylko sieci lokalne lub wiele podsieci.

Druga metoda polega na kliknięciu na symbol + (górny, prawy róg menu) w widoku wszystkich komputerów i dodanie nazwy oraz adresu IP znanego komputera. Jest to przydatny sposób tylko w przypadku urządzeń o statycznym adresie IP, ale zapewnia szybkie połączenie.

Ostatnia metoda to wyszukanie i połączenie się z elementem Bramki NetSupport. Bramka (normalnie używana do zapewniania dostępu użytkownikom mobilnym) zgłosi listę komputerów, które są aktualnie do niej podłączone. Najważniejsza różnica polega na tym, że NetSupport Manager komunikuje się z bramką przez HTTP, a nie TCP/IP. Bramka jest dołączona nieodpłatnie do oprogramowania NetSupport Manager i znajduje się w standardowym pliku konfiguracji - wystarczy wybrać opcję podczas instalacji.

Jak - po instalacji - znaleźć inne komputery do łączności w sieci lokalnej?

Po zainstalowaniu oprogramowania sterującego na swoim tablecie oraz oprogramowania klienta na każdym komputerze, który ma być sterowany, należy wykonać następujące kroki:

Na tablecie należy uruchomić aplikację NetSupport Manager Mobile i wybrać opcję „Wyszukaj" (należy pamiętać, aby przeszukać lokalną sieć - tablet musi być połączony z lokalną siecią bezprzewodową). Można wyszukać każdy dostępny komputer lub użyć wieloznacznika, np. „wszystkie, których nazwa zaczyna się od S". Lista wszystkich znalezionych komputerów będzie wyświetlona w aplikacji tabletu; wystarczy wybrać określony komputer, a następnie opcję "Widok". Jeżeli są ustawione opcje zabezpieczające (jest to zalecane), na tym etapie pojawi się odpowiednie przypomnienie. Gotowe! Połączenie powinno być nawiązane i pozwalać na przeglądanie komputerów w lokalnej sieci.

Jak można się połączyć z komputerem w domu lub w biurze, będąc w innym miejscu?

To jedno z najczęstszych pytań, ponieważ w tej sytuacji trudno wyszukać dostępne komputery w lokalnej sieci, nie będąc w danym miejscu. Niektóre produkty oferują usługę trzeciej strony, stanowiąc jednocześnie centralną bramkę dla połączeń. Obie strony połączenia łączą się z tym punktem centralnym, pozwalając na utworzenie sesji. Byłoby to idealne rozwiązanie, ale wówczas dane są przesyłane przez trzecią stronę i normalnie za taką usługę jest naliczana comiesięczna opłata. NetSupport Manager zapewnia własną lokalną kopię, zwaną naszą "Bramką". Można zainstalować tę bramkę na dowolnym komputerze z systemem Windows i będzie ona pełnić funkcję pośrednika pomiędzy naszym oprogramowaniem sterującym a klientem.

Głównym problemem w terenie jest fakt, że docelowy komputer jest zlokalizowany w bezpiecznej sieci, chronionej zaporą ogniową. Bramka NetSupport Manager pozwala na bezpieczną komunikację przez HTTP, dlatego wystarczy znać adres swojej bramki. Pozwoli to na potwierdzenie tożsamości użytkownika i dostęp do sieci, a dzięki temu połączenie się z komputerami stacjonarnymi.

Jeśli powyższy krok jest zrozumiały, kolejno należy zapewnić widoczność bramki, aby można było łączyć się z nią podczas pobytu poza biurem/domem. Są dwie opcje. Dla większych firm, najpopularniejszym rozwiązaniem jest zainstalowanie bramki na serwerze komputera w DMZ (podsieć poza bezpieczną siecią... zwykle zawierająca serwery www, pocztowe i FTP). W tym miejscu można połączyć się przy pomocy stałego adresu IP lub nazwy sieciowej.

Mniejsze firmy i użytkownicy domowi nie będą posiadać strefy DMZ i nie będą zainteresowani tym rozwiązaniem, dlatego drugim, prostszym wyjściem jest zastosowanie NAT (tłumaczenie adresów sieciowych). Można zainstalować bramkę na komputerze wewnątrz sieci, z przykładowym adresem 10.0.0.10. Następnie należy przejść do strony konfiguracji routera ADSL i ustanowić regułę przekazania portu lub adresu. Generalnie, router ADSL ma adres publiczny (taki, który można znaleźć z każdego miejsca na świecie); w tym przykładzie 123.123.123.1. Należy ustanowić regułę, stwierdzającą, że połączenia z adresu IP 123.123.123.1 dla komunikacji przez port 443 (można skonfigurować używany port) należy kierować do komputera 10.0.0.10 i wówczas będzie to wykonywane.

Na sterującym urządzeniu mobilnym, adres bramki to 123.123.123.1, ale router bezproblemowo przekaże połączenie do bramki komputera wewnątrz sieci, a następnie pozwoli na bezpieczne połączenie ze wszystkimi zarejestrowanymi komputerami.

Bramka oferuje wiele poziomów zabezpieczeń na potrzeby stałej kontroli dostępu - od szyfrowania po klucze zabezpieczające, weryfikację użytkownika itd.

Jeżeli dany adres publiczny regularnie się zmienia (zależy to od ISP), można skorzystać z usług dostawcy dynamicznego IP online (można szybko znaleźć wiele opcji przy pomocy wyszukiwarki internetowej). Użytkownik uzyska rzeczywistą nazwę dla swojego połączenia (w rodzaju nazwa.dynamicdnsservice.com); odbiór połączenia zostanie rozpoznany do tego adresu, a następnie przekierowany do routera użytkownika.

Jeżeli mogę połączyć się ze swoim komputerem z dowolnego miejsca na świecie, skąd pewność, że nie może tego zrobić ktoś inny?

Jest to kluczowe pytanie i oczywiście ma ono zasadnicze znaczenie dla zastosowania każdego narzędzia zdalnego sterowania. W przykładzie omawianym w tym dokumencie, są dwa punkty, w których ochrona jest zastosowana w ramach NetSupport Manager. Pierwszy to próba połączenia z bramką z mobilnego urządzenia sterującego (lub laptopa z uruchomioną wersją sterującą Windows). Bramka może posiadać ustawiony zaszyfrowany klucz w celu kontrolowania dostępu. Jako drugą warstwę zabezpieczenia, można zachować określonych użytkowników i hasła, pozwalając na jeszcze dokładniejszy poziom dostępu dla uprawnionych użytkowników. Ponadto, bramka posiada funkcję rejestru zdarzeń, dzięki której na życzenie można zapisać pełną historię wszystkich połączeń.

Po dokonaniu uwierzytelnienia na bramce i wyświetleniu listy wszystkich komputerów dostępnych do zdalnego sterowania, pojawia się druga warstwa zabezpieczeń w oprogramowaniu NetSupport Manager Client w każdym komputerze. Dla każdego komputera można: skonfigurować prawa dostępu dla zdefiniowanych użytkowników; kontrolować, które funkcje są dostępne, a które nie; wymagać jest obecności użytkownika przy zdalnym komputerze i potwierdzenia próby połączenia przed jego autoryzacją; ograniczyć połączenia tylko do komputerów używających tego samego klucza zabezpieczającego i jednakowego numeru seryjnego dla swojej wersji NetSupport - i wiele więcej.

Dla regularnego użytku mobilnego, można skonfigurować u klienta jedną wyjątkowo przydatną funkcję zabezpieczającą: automatyczne wylogowanie komputera klienta po zakończeniu połączenia. Oznacza to, że gdy podczas połączenia ze swoim komputerem biurowym lub domowym z terenu (w celu uzyskania ważnych informacji) użytkownik zapomni się wylogować, jego uwaga zostanie odwrócona lub nastąpi utrata mobilnego sygnału, komputer stacjonarny automatycznie wyloguje się i pozostanie w bezpiecznym stanie do chwili kolejnego połączenia.

W przypadku dużych organizacji, można skonfigurować i kontrolować zabezpieczenia, posługując się załączonymi szablonami Active Directory. Oprogramowanie NetSupport Manager oferuje szyfrowanie na poziomach bezpieczeństwa od 56 bit DES do 256 bit AES i jest wykorzystywane przez wiele wiodących instytucji finansowych i wojskowych, dzięki czemu jest ono przetestowane i zatwierdzone przez organizacje najbardziej zainteresowane najwyższym możliwym poziomem zabezpieczenia.

Jakimi komputerami można zdalnie sterować z aplikacji NetSupport Manager Mobile?

Aplikacja NetSupport Manager Mobile pozwala połączyć się z dowolnym komputerem, na którym działa NetSupport Manager Client w wersji 11.03 lub późniejszej. Aby sprawdzić swoją wersję, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na NetSupport Manager Client w zasobniku systemowym i wybrać opcję „Otwórz". Pojawi się małe okno dialogowe dla klienta NetSupport Manager; wybierz Pomoc > O kliencie - i zostaną wyświetlone informacje dla danej wersji.

Wszyscy klienci, którzy zakupili NetSupport Manager 11.00 lub wersję późniejszą mogą dokonać aktualizacji do najnowszej wersji bezpłatnie, pobierając ją z witryny NetSupport Manager. Dodatkowo, wszyscy klienci posiadający plan utrzymania sprawności mogą w dowolnym czasie dokonać bezpłatnej aktualizacji - niezależnie od wersji, jaką obecnie posiadają. Użytkownicy posiadający wcześniejszą wersję NetSupport Manager (sprzed maja 2010r.) bez planu utrzymania sprawności, powinni aktualizować oprogramowanie, aby pozwolić na łączność z urządzeniem mobilnym; należy skontaktować się z odpowiednim specjalistą ds. obsługi klienta, aby omówić opcje upgradu.

Aby wyświetlić wszystkie obsługiwane platformy, kliknij tutaj. 

Czy aplikacja mobilna NetSupport Manager będzie działać z dowolnym połączeniem mobilnym?

Krótko mówiąc - tak. Jednakże, tak jak w przypadku wszelkich tematów związanych z połączeniami danych, należy uwzględnić różne zmienne. Po pierwsze, efektywność połączenia danych może być zmienna, a po drugie, strumień danych może nie działać dobrze, jeśli połączenie okresowo się zrywa. Mobilne urządzenie sterujące zostało stworzone od podstaw, z myślą o środowiskach mobilnych i w ramach produktu można w dowolnym momencie zarządzać ilością danych przesyłanych podczas zdalnie sterowanej sesji, ograniczając głębokość koloru wszystkich informacji ekranowych. Przykładowo, łącząc się komputerem biurowym w sieci bezprzewodowej, można zobaczyć ekran w pełnym kolorze. Będąc poza biurem i korzystając z połączenia mobilnego, można szybko dokonać zmiany na 256 lub mniej kolorów, aby zmniejszyć ilość przesyłanych danych. Poprawi to efektywność wolniejszych połączeń i - co równie ważne - zmniejszy ilość używanych danych.

Skoro nowe aplikacje do iOS i Android są darmowe, jak NetSupport finansuje doskonalenie produktu?

NetSupport Manager nie jest produktem darmowym; jest on nieustannie doskonalony od 31 lat i zrozumiałe jest, że nasza praca powinna mieć przełożenie na finanse. Oprogramowanie jest licencjonowane dla określonej liczby "klientów" (komputerów, na których oprogramowanie jest zainstalowane na potrzeby zdalnego sterowania nimi). Nie pobieramy opłaty za oprogramowanie sterujące, ponieważ jest to jedynie narzędzie, zwiększające wartość oprogramowania z opłaconą licencją. Niedawne dodatki do naszych mobilnych aplikacji są po prostu rozszerzeniem rozwiązania i nie wydaje nam się uzasadnione, by klienci uiszczali opłaty za uzyskanie dodatkowego poziomu elastyczności; dlatego są one dostępne bezpłatnie do pobrania z odpowiednich witryn ("app stores").

Subskrybuj, aby być na bierząco