Bezpieczeństwo

NetSupport Manager od 31 lat jest ceniony jako najbezpieczniejsze dostêpne oprogramowanie do zdalnego sterowania. Najnowsza wersja zapewnia jeszcze wiêksze bezpieczeñstwo, pocz¹wszy od dzienników aktywnoœci po zatwierdzanie przez u¿ytkownika szyfrowania 256bit, obsługę kart chipowych, integracjê AD oraz wiele innych opcji. NetSupport Manager to wybór instytucji wojskowych i finansowych na ca³ym œwiecie.

You can record and replay remote sessions for audit purposes – and even profile individual Control users and Client workstations to provide different security levels and capabilities.

NetSupport Manager supports smartcards – any smartcard login performed on the Control PC is re-directed and applied on the Client PC.

Kluczowe funkcje bezpieczeństwa:

  Ochrona haslem wszystkich komputerow.
  Akceptacja ze strony uzytkownika (uzytkownik musi byc obecny i zatwierdzic kazde zadanie polaczenia).
 Data encryption – configurable options from 56-bit DES to 256-bit AES.
 Klucze bezpieczenstwa (sprawiaja, ze licencjonowana instalacja NetSupport jest unikalna i niekompatybilna z innymi instalacjami programu).
 Nagrywanie i odtwarzanie sesji zdalnego dostepu zawierajace historie wszystkich dzialan podjetych w czasie polaczenia.
 Ograniczanie łączności według kont użytkowników lub źródłowego adresu IP i kontrolowanie dostępu do HTTP w oparciu o adres IP (zezwolenie na połączenia tylko ze znanych lokalizacji).
  Wygaszanie ekranu Klienta w czasie wykonywania dzialan poufnych.
  Automatyczne wylogowanie komputera zdalnego po rozlaczeniu (unikniecie mozliwosci pomylkowego pozostawienia zalogowanego komputera).
  Definiowalny dopuszczalny czas braku aktywnosci otwartego polaczenia.
 Oddzwanianie zabezpieczajace przy polaczeniach telefonicznych.
  Scentralizowane zarzadzanie i rozsylanie konfiguracji zabezpieczen z jednego miejsca.
  Smartcard Support – any login performed on the Control PC is re-directed and applied on the Client PC.
 Smartcard Authentication – User validation for connections now supports authentication using a Smartcard PIN as well as the existing remote login support.

Zabezpieczenia zintegrowane:

 Integracja z istniejacymi profilami uzytkownikow NT pozwalajaca uwierzytelnic uzytkownika przed zaakceptowaniem zadania polaczenia.
  Integracja z profilami Active Directory w celu uwierzytelniania uzytkownikow.
 Dostarczone szablony Active Directory zapewniajace w skali calej firmy zgodnosc ze zdefiniowanymi wstepnie konfiguracjami klientow.
  Profiled functionality – allow different functionality to be available depending on the authenticated user making a connection.
  Pelny zapis zdarzen i historii zintegrowany z systemowymi dziennikiem zdarzen.

* The ‘Control’ is the PC that views/takes over a PC.
* The ‘Client’ is the PC that is being viewed or taken over.

Subskrybuj, aby być na bierząco